OAE – vad händer?

 In varroabehandling

Dagliga mätningen av nedfallande kvalster under behandling med OAE, ger nya frågor.

Här visas antal varroa varje dag i de 5 undersökta kuporna.

Vad tycker du om detta? Är det bra eller dåligt att alla dessa kvalster faller ner? Jag är lite förvirrad över hur jag ska tolka det som händer. Om tillräckligt många kvalster dör på grund av oxalsyrabehandlingen skulle det minska antalet kvalster som kan föröka sig. Men när kan vi förvänta oss att den trenden ska brytas? Okej, Randy Oliver säger att det tar 50 dagar för att få effekt. Eller är det så att kvalstren växer okontrollerat här?

Fortfarande mycket intressant att koloni 29 och 75 inte har några varroa alls.

Ännu en observation, BeeScanning appen säger att angreppet är 1 % i både nr 3 och 75. Vad betyder det? 1 % av till exempel 20 000 bin skulle motsvara 200 kvalster. Vi vet ännu inte hur stor andel av de foretiska varroa som faller ner, men det verkar osannolikt att 100 % skulle falla ner varje dag. Slutsatsen är att 1 % kan vara en underskattning av det faktiska antalet närvarande kvalster.

Tecken börjar visa skador på samhället här en döende DWV drönare.


To be continued. We dont know where this ends but will keep examining.

Recent Posts