OAG försök

 In metodutveckling, vetenskap

OAG, OxalicAcidGlycerol är en  lovande behandlingsform mot varroa. Den fyller behovet att kunna behandla på ett mot bina skonsamt sätt, på våren när flertalet varroa är dolt i ynglet samtidigt som man inte vill behandla med kemikalier som förorenar skörden.

I USA finns ett stort behov att hitta metoder som kan ersätta det arbetsintensiva upprepade behandlingar med förångning av Oxalsyra. Randy Oliver har gjort omfattande försök med olika blandningar av Oxalsyra och Glycerol. Bäst blandning är 1:1 18gOA/14ml Glycerol, uppsuget av ett absorberande material som “handukar”
Vi har använt ett papper för herbarier 0,3 mm tjockt. Oliver anger full effekt efter 50 dagar. Vilket vi ifrågasätter under våra förhållanden.

Hembigården 5 samhällen. Vi kontrollerade alla med BeeScanning appen.Alla utom en hade 0% infestation. Samhälle hade 1% infestation. Vi beslöt behandla 3 samhällen med OAG placerad ovanpå yngelramarna. Doserna 18g OA (0,5g/cm2). Nedfallet räknades var 24e timme.

Frågeställningar:
1. Är OAG effektivt?
2. Vad är förhållandet mellan vad appen anger och OAG nedfallet? Kan man lita på appen, för praktisk bedömning?

Slutsatser så långt:
I en bigård kan det vara stor variation. Vilket kan ifrågasätta tesen om betydelsen av reinvasion.
Med BeeScanning appen kan man snabbt identifiera både samhällen av intresse för avel och i behov av behandling.
OAG är mycket effektivt att döda kvalster, både ute på bina och vartefter de kommer ut med kläckande bin.Under den mätta 2 veckor dödades mer än 1000 varroa från nr 42. De tre första dagarna föll ca 300 forensic varroa, följande dagar ca 60/dag från nykläckta bin.
Möjligen får vi 0 i nedfall kommande dagar?
Så:
1. Ja mycket effektiv. Kurvan antyder nära 100% effektivitet. Uppföljning kommer. (Detta var en förhastad slutsats, se resultat i senare inlägg!)
2. 1% motsvarar 200-300 varroa/vid bistyrka 20000-30000 bees. Verkar rimligt.

Bina verkar inte särskilt stressade av OAG (luktlöst), jämfört med Thymol.Bina gnager lite på pappret men ganska långsamt.

Recent Posts