OAG resultat

 In varroabehandling

Vi har nu avslutat vår lilla studie av effekten av OAG. Se tidigare inlägg om metoden.

oag-test-avslut

Vi har mätt nedfallet dagligen i 46 dagar från 19e april till 5e juni. Det verkar som det ligger något i Randy Olivers påpekande att det tar upp till 50 dagar innan behandlingen har full effekt. Bina avlägsnar OAG-pappren långsamt efter 46 dagar finns i princip hela kvar.

Observera att bina inte skyr applikationen.

Effekt på varroa

I det mest infesterade samhället kund  en tydlig ökning av nedfallet noteras för den 1a veckan då föll ca hälften av alla varroa som föll under hela perioden.

De tre samhällena har haft stor skillnad i den egna förmågan att stå emot varroa.  I nr 3:har fallit ca 1v/dygn, nr 29: ca 14v/dygn och i nr 42: 50v/dygn.

Kolumnerna F, J och N visar totalt antal per dygn i respektive samhälle. Summa nedfall blev Nr3:62st, Nr29:635st och Nr42:2295st varroa.

Efter tre veckor sattes Fluvalinat in för att få en bild av hur många foretiska varroa (kvalster på vuxna bin) som egentligen fanns. Se effekten dagen efter rödmarkerade celler och att nivåerna sedan återgick till innan Fluvalinat dvs nedfall från celler med kläckande bin. Fluvalinatet avlägsnades efter några dygn.

Varroans utvecklingscykel är 11-13 dagar beroende på täckningstiden på arbets- respektive drönaryngel. I tabellen syns ett mönster att efter 12 dygns intervall förändras nedfallet vilket skulle kunna förstås som en effekt att då har det varroa som förökade sig i periodens början kläckt ut.

 

Effekter på samhället

Nr 42 som haft mer än 2000 kvalster har försvagats under perioden och haft ett konstant nedfall av skadade larver/puppor. Tolkning att samhället skadats av varornas följdsjukdomar (virus?). När varroanivåerna minskats har det skadade ynglet försvunnit.

Samhälle 3 och 29 har inte visat några symptom att påverkas av OAG behandlingen negativt utan har vuxit normalt och fyller 5e juni väl, motsvarande 4  x 12 ramar låg Langstroth.

Slutsats

Det verkar motiverat att behandla med OAG generellt om man har varroa i bigårdarna. Det är en mild behandling för bina, billig, ingen känd resistensuppbyggnad, inga kända problem med kontaminering av honung och vax, enkelt och ofarligt att applicera.

När vi kört BeeScanning i alla samhällen är avsikten att behandla alla och sedan mäta igen med BeeScanning i slutet av säsongen så kan vi utvärdera på drygt 100 samhällen.

Recent Posts