Överbelastning kan ge 0%

 In app

I vissa analyser hittas varroa men resultatet visas 0 %. Detta händer om analysen av antal bin fallerar. Vi undersöker orsakerna. Kontrollera hittade regioner och värdera om samhället behöver hjälp.

Recent Posts