Randy Oliver- utvecklar metod för långtidsverkan mot varroa

 In vetenskap

Randy Oliver har gjort omfattande studier för att finna en metod med långtidsverkan mot varroa.
“För de av er i Nya Zeeland som lagligt kan göra egna Oxalsyra/glycerin, OA /gly handdukar, är den formel som jag planerar att testa nästa säsong något mellan 1: 1 och 1: 0,5 g OA: mL gly. Problemet är att det kräver 1½ Scott Shop handdukar att hålla 18 g dosen OA i en 1: 1-lösning, om du inte gör handdukarna droppande våta av glycerin. Det andra problemet är att om du preparerar med handdukarna fortfarande på rullen, absorberar de inte så mycket lösning som de gör om de bara staplas upp. Men det är bekvämare i fält att rulla av handdukar från en  halv rulle, en åt gången.
Jag skulle helst vilja ha applikationsmetod som bara kräver två handdukar (eller annan cellulosebärare) som ligger tvärs över ramöverlisterna med ett utrymme mellan dem för binas trafik. Den huvudsakliga exponeringsplatsen är sannolikt översidan av handduken (kanske kan cellulosamatrisen kunde placeras på vaxbelagd tunn kartong för lättare borttagning senare. Jag är öppen för förslag till tillämpningsmetoder som inte kräver införande och borttagning av flera remsor (för mycket arbete för den kommersiella biodlaren).

Jag tillbringade en del av idag att testa 4 olika grupper med halva rullar av Scott Shop handdukar, för att se hur de skulle känna med var och en innehållande 9 g OA och 9 eller mindre ml glycerin (med eller utan vatten tillsatt). Det bästa jag har kommit på är:

Per halv Scott Shop handduk: 9 g OA upplöst i 7 ml glycerin

Ovannämnda recept ger fortfarande en ganska klibbig och oljig känsla , men det ganska lätt att dra av från rullen när den har svalnat. De skulle sannolikt vara bättre om de gjordes med en mer absorberande handdukstyp.

Uppdatering 1 dec: Efter att ha förvarat handduksrullen en hel dag i ett svalt rum, förändrades texturen helt! De är inte längre klibbiga eller oljiga känslor, och avskalas snyggt och lämnar ingen märkbar rest på mina fingrar (bär handskar). Denna formulering kan vara en vinnare!

För att göra en rulle med 55 handdukar, dela, skär, en rulle av Scott handdukar, i två halvor.. Vik under kanten på den första handduken, eftersom det annars är mycket svårt att hitta senare om du inte gör det. Sätt på skyddsglasögon för att skydda dina ögon mot något stänk. Om du får någon syra eller lösning på händerna, skölj bara av med varmt vatten (det är ingen brådska-syran fungerar väldigt långsamt på din hud).

Placera 505 g OA-dihydratkristaller i en kastrull.

Tillsätt 400 ml glycerin.

Slå på värmen och rör om tills OA är nästan helt upplöst. Vid denna tidpunkt bör temperaturen ha ökat till ca 140 ° F (60 ° C). Vrid värmen ner till medium och fortsätt att rör om tills den är helt upplöst. Det är inte nödvändigt att låta temperaturen ligga över 70 ° C, men du kan tillåta den att klättra upp till 76 ° C – över den temperaturen kommer en kemisk reaktion att ske och bubblor kommer att bildas – undvik detta.

Avlägsna omedelbart från värme.

Värm halva rullen av handdukar i 30 sekunder i mikrovågsugnen (längre kan orsaka brand). Placera rullen upprätt i en kruka och häll långsamt den varma lösningen runt  över toppen av rullen, bara så fort som lösningen absorberas i rullens ände. Det tog mig 4:40 minuter att göra. Lösning som rinner över sidan kommer att sugas upp genom rullens botten.

När alla lösning har absorberats kan du vända rulländen när den svalnar, för jämn mättnad. Låt rullen svalna innan du försöker ta bort några handdukar.

Gör 55 halv handdukar-nog att behandla 27 samhällen.

Applicera 2 halva handdukar per bikupa, tvärs över ramarna = applicerar 18 g OA per bikupa. Applicera när skattlådorna sätts på. Förvänta dig inte att se märkbar kvalsterminskning förrän efter 6-7 veckor.”

100 doser á 18 g OA:

100 samhällen

Oxalsyra: 100 *18 g = 1800 g

Glycerin: 100 * 14 ml = 1400 ml

 

Recent Posts
Varroa detection scheme