Test av app vs skakburk

 In app, metodutveckling, vetenskap

Klas Olov Olsson är en erfaren, och metodisk, biodlare Enköpingstrakten.
Här hans preliminära resultat.

testing beescanning app vs alco washing

Appen har en tendens att underskatta infestation något. Medianvärdet ger 0,7 och för skakburken 1%. Det finns en avvikelse i samhälle K57 som är svårförklarad när bilderna togs igen hittades kvalster. Men orsak till skillnad är oklar.
Om resultaten står sig kan vi kompensera för det i appen.
Bra jobbat KOO!

Recent Posts