Unika bilder av Varroa anatomi

 In Okategoriserade

Parasiten Varroa har utvecklat en perfekt kropp för att angripa ett honungsbi. Varje detalj i dess olika organ driver det framåt för att kunna livnära sig på binas fettvävnad. Varroan mundelar slungas in med stor kraft genom biets “hud”. Därefter sprutar varroahonan in ett enzym som löser upp biets vävnad. Hon suger sedan i sig  “smoothien”. Varroan har alltså sin matsmältning inuti biet!

Alla bilderna är från Dennis van Engelsdorps presentation på Apiscandia. Bilderna är skapade med elektronmikroskop och tagna av Samuel Ramsey.

Varroa inpressad mellan biets segment.

Observera mundelarna mellan det främre benparet!

Mundelarna kastas framåt för att träng igenom biets yttre.

Här ser man parasitens avtryck på biets “hud” och ingångshålet efter varroans sugapparat.

Varroan har utvecklat en snorkel för att att kunna andas samtidigt som den suger kroppsfett från biet. Längst fram till vänster är andningsöppningen.

Med ny kunskap om parasiten öppnar sig nya möjligheter att hitta dess svaga punkter för bekämpning-

Recent Posts