Varroa härmar binas lukt

 In app, vetenskap

Varroa Mites Use Chemical Camouflage to Mimic Honey Bee Scent

Det är känt att en viktig faktor för Varroa destructors, Vd, förmåga att flytta över från Apis cerana, Ac till våra bin Apis mellifera, Am, är dess förmåga att härma binas huds (cuticullan) kemiska egenskaper.

Ac och Am skiljer sig åt vilket visas i diagrammet och så även Vd på de olika arterna. Vd har förmågan att ändra sin lukt beroende på vilken värd den parasiterar och även att ändra sin lukt beroende på vilket stadium, larv, puppa, ungbi, äldre bi som den befinner sig på.

Det pågår ett upprustningskrig där både offret och parasiten försöker anpassa sig för att överleva.

Med detta i åtanke inser man att vi aldrig kommer att bli kvitt Vd men att vi kan söka bin som har förmåga att ligga steget före i sitt försvar.
Hur hittar vi då dessa egenskaper? Bin som exempelvis har gener för ökad luktsensibilitet. Kanske kan BeeScanning bli ett verktyg som kan hitta dessa stammar av bin och att selektionsarbete kan stabilisera egenskaperna i en population. Eventuellt förstärkt med hjälp av genmodifiering.

Recent Posts
Infestation levels detected in appGroup of people analyzing beehives