Varroa heat map – faq

 In app, varroa heat map

varroa heat map fribi

När:
Visar senaste aktuella resultaten av analyser av varroa med appen under 2021.

Vad: 
Färgskalans intensitet visar antalet varroa i en kollektion* där minimum är minst 1 varroa och maximum 105 varroa.

Var:
Positionen** för varje kollektion är slumpad med ett filter som varierar mellan 140 – 840 meter. Kollektioner från samma bigård kan visas utspridda på kartan.

Zoomnivåer:
För att skydda användarnas information har möjligheten att zooma in begränsats.

Kartan:
Kartan genereras av Google. Vägar och fastighetsgränser visas inte.

En Kollektion är en grupp analyserade bilder, maximalt 30 stycken, vanligen tagna från ett visst samhälle vid ett tillfälle.

** Positionen förutsätter att användaren tillåtit att GPS noteras i bilderna.

Recent Posts