Viktigt att undersöka sin bin

 In varroabehandling

Förutsättningar:Tre fullstora samhällen i samma bigård. Avstånd ca 5 meter mellan kuporna. Nedfallet mättes varje dag.
Behandling 1: OAG remsor den 18e april.

Resultat: Efter ca två veckor hade det fallit 27, 73 respektive 1837 st varroa i samhälle 3, 29 och 42. 

Slutsats av detta ?
1. OAG verkar ha viss effekt efter några dagar.

2. Det kan vara oerhörd skillnad i varroatillväxt i samma bigård.

3. Antaganden om betydelsen av reinvasion verkar inte stämma här.

För att se hur mycket varroa det egentligen fanns kvar.

Behandling 2: Apistan efter 26 respektive 28 dagar. 

Under 14 dagar därefter föll det 35, 562 och 464 st i respektive samhälle. Därefter 0 per dag. Slutsats av detta?
1. Varroa kan växa till och föröka sig trots behandling med OAG.

2. Samhälle nr 3 hade förmåga att begränsa varroa och att inte bli smittat.

3. Apistan slog ut i princip alla varroa inom två veckor.

Om man inte undersöker sina samhällen kan man få obehagliga överraskningar. Drottningen i 29 och 42 böts ut. Medan nr3 fick lämna material till avel. Studien upprepades under säsongen för att se effekten av Amitraz.

Recent Posts
varroa downfall