Yngelsjukdomar och DWV

 In metodutveckling

Vi lanserar snart nya funktioner för att diagnosticera samhällets hälsa. AI har tränats på problem med ynglet. Kan vara amerikansk- eller europeisk yngelröta, säckyngel, kalkyngel kylt yngel eller försummat yngel pga hög varroa infestation. Vi har även lagt mycket resurser på att diagnosticera DWV eftersom det är en stark indikator på allvarliga problem.
Varroa fortsätter vara gratis. Nya funktionerna kommer erbjudas via prenumeration.

Recent Posts
varroa downfall