FAQ

FEL

Ingenting händer när jag trycker på analysera.

Bekräfta att du har tillgång till internet.

Kameran i iOS beter sig konstigt när du tar bilder i liggande läge.

Detta löses i 2.0

I APPEN

Varför finns det ett silhuettbi när jag vill lägga till en bild?

Ändra kamerans avstånd för att synkronisera referensbiet med storleken på bina och din bild kommer att vara optimal för analys.