Klas Olof Olsson har utvecklat en jigg eller ställning för att underlätta fotograferingen.

Viktigaste funktionerna.

 1. Kameran står stadigt.
 2. Kameran flyttas med sliden till förutbestämda lägen. Ger korrekt avstånd och täcker in maximal yta.
 3. Kan justeras för olika ramstorlekar och för kameran liggande eller stående.
 4. Ställningen kan lutas för att ge ljus in i cellerna.
 5. Båda sidor av ramen kan snabbt fotograferas genom att rotera ramen utan att lyfta den.
 6. Två ramar ryms så att den första hänger kvar medan man hämtar tredje ramen. Medger att det finns utrymme i kupan att hämta ny ram och hänga tillbaka utan att krossa bin.
 7. Finns olika ben för att passa olika underlag.

Arbetsflöde:

 1. Ställningen placeras på exempelvis ett kuptak riktad vinkelrättoch lutas mot solen.
 2.  Ram 1 hämtas.
 3.  Fotograferas sida 1. (Sliden i läge 1. 21 cm.)
 4.  Roteras.
 5.  Fotograferas sida 2. (Sliden flyttas till läge 2.)
 6.  Ram 2 hämtas.
 7.  Ram 1 hängs tillbaka i kupan.
 8. Ram 2, steg 3-5.
 9.  Ram 3 hämtas….. Ram 2 hängs tillbaka.
0