GRATIS DETEKTION
AV VARROA

Övervaka binas hälsa och upptäck parasiter.
Allt med din kamera.

Lär känna dina bin

Hitta varroa, vinglösa bin, drottningar och se kolonins styrka. Exakt, snabbt och enkelt att använda.
Använd din kamera! Ta bilder av dina bin direkt på ramen. Analysen sker på några sekunder av AI *.
resultat för att avgöra behovet av behandling. Använd för att välja avel, dokumentation och hantering.

*Artificial intelligence i neurala nätverk, NN, med djuplärningsteknik.

Find varroa, wingless bees, the queen and colony strength. Accurate, fast and easy to use.
Use your camera! Take photos of your bees on the comb. Analysing is done in 100 milliseconds by AI*.
Get result to determine need of treatment. Use stats to select for breeding, documenting and management.

*Artificial intelligence in neural networks, NN, with deep learning technology.

Uppdatering 2020-04-23 Version 2.0 av BeeScanning finns nu tillgänglig på App Store och Google Play!

★★★★★
“Version 1.0.7 magiskt snabb och säker diagnos av varroa, dwv och drottning.”
– Google Play-användare

★★★★★
“Toppen app. Lätt att använda.”
– Google Play-användare

★★★★★
“Snabb och enkel att använda.”
– Apple-användare

Coming Soon
Rösta! Fortsättningen i appen v 3.0 ? (läs mer i FAQ)
Rösta! Fortsättningen i appen v 3.0 ? (läs mer i FAQ)
Rösta! Fortsättningen i appen v 3.0 ? (läs mer i FAQ)

Så använder du appen

Fem minuters video hur BeeScanning används. Visar hur lätt, enkelt och snabbt det går.

Nyheter

Vi behöver bina, bina behöver oss!

20 av 100 miljoner bisamhällen dör varje år, det är fruktansvärt! Parasiten varroa destructor är en avgörande orsak.
BeeScanning startade 2016. Vi upptäckte ett samband mellan vad som är synligt i en bild och hur många varroakvalster som skakning i alkoholprov visar.

Så fungerar det
BeeScanning är en app som gör det möjligt för biodlare att omedelbart diagnostisera hur mycket varroa det finns i ett  bisamhälle. Bilder tas på levande bin direkt på ramen och analyseras automatiskt med artificiell intelligens. Resultatet visas efter ca 30 sekunder i % (antal varroa / antal bin). Svaret multipliceras med en faktor och kompenserar för dold varroa. Faktorn är beräknad från jämförelser av resultat med BeeScanning och alkoholtvätt.

Bilderna bör tas på ca 20-25 cm avstånd från 2-3 ramar, som täcker 3 000 – 4 000 bin. Ju lägre infestation, desto fler bilder behövs för tillräcklig noggrannhet.

Skillnader mot andra system
BeeScanning är en unik teknik baserad på vår databas, världens största, av manuellt annoterade bilder av bin. Applikationen bygger på neurala nätverk och djupinlärning, till skillnad från bildbibliotek som liknande teknologier ofta använder.

Användarnas bilder och resultat granskas  och skickas tillbaka till nätverket för att ständigt förbättra dess prestanda. Tekniken är en unik lösning som samlar in metadata om samhällets bistyrka, ras, GPS-lokalisering, tid, angrepp och fertil drottning. Genom att kombinera dessa och framtida funktioner som andra hälsoindikatorer, yngelsjukdomar och näringsstatus skapar vi verktyg för prognoser och ny förståelse för hur man odlar friska bin.
Förutom att hitta varroa, DWV (deformed-wing-virus) och drottningar, utvecklas applikationen för att analysera ytterligare 13 klasser, som till exempel amerikansk yngelröta.
År 2020 fokuserar vi på att analysera videosekvenser där vi redan kommit långt, vilket kan ses här. Videoanalyser har potential att öka förståelsen för
hur systemet värd/parasit fungerar och nya sätt att angripa problemet.

Exempel på framgång
BeeScanning är en snabb, icke-förstörande metod i motsats till de konventionella metoder där man dödar bin eller analyserar nedfall av döda varroa vid ett flertal tillfällen. Tekniken har patentsökts och mottagit 15 internationellt erkända utmärkelser, bland andra Årets Innovation på European Bee Awards i Bryssel, 2018. BeeScanning används över hela världen både som ett praktiskt verktyg för biodlare, och även i forskning där det möjliggör både analys och dokumentation.

Björn Lagerman, Grundare av BeeScanning

*Använd BeeScanning gratis och bidra till biodlingens framtid. Dina bilder läggs till i kunskapsdatabasen.

0