GRATIS DETEKTION
AV VARROA

Övervaka binas hälsa och upptäck parasiter.
Allt med din kamera.

Lär känna dina bin

Find varroa, wingless bees, the queen and colony strength. Accurate, fast and easy to use.
Use your camera! Take photos of your bees on the comb. Analysing is done in 100 milliseconds by AI*.
Get result to determine need of treatment. Use stats to select for breeding, documenting and management.

*Artificial intelligence in neural networks, NN, with deep learning technology.

Observera! Version 2.0 av BeeScanning kommer inom kort.

★★★★★
“Version 1.0.7 magiskt snabb och säker diagnos av varroa, dwv och drottning.”
– Google Play-användare

★★★★★
“Toppen app. Lätt att använda.”
– Google Play-användare

★★★★★
“Snabb och enkel att använda.”
– Apple-användare

Så använder du appen

Fem minuters video hur BeeScanning används. Visar hur lätt, enkelt och snabbt det går.

Nyheter

Vi behöver bina, bina behöver oss!

20 av 100 miljoner bikolonier dör varje år, det är fruktansvärt! Parasiten varroa destructor är en stor orsak till detta. BeeScanning startade 2016. Vi upptäckte en korrelation mellan vad som är synligt i en bild och hur många varroa kvalster du får från alkoholprovtagning.

Så fungerar det
BeeScanning är en app som gör det möjligt för biodlare att omedelbart diagnostisera om det finns varroa i deras samhällen. Bilder tas av levande bin direkt på ramen och analyseras automatiskt med artificiell intelligens. Resultatet visas i % (antal varroa / antal bin). Svaret multipliceras med en förutbestämd faktor och kompenserar för dold varroa. Faktorn är beräknad från jämförelser av resultat med BeeScanning och klassisk alkoholtvätt.

Vi rekommenderar att ta bilder på 21 cm avstånd från 2-3 ramar, som täcker 3 000 – 4 000 bin. Ju lägre infestation, desto fler

Skillnader mot andra system
BeeScanning är en unik teknik baserad på världens största databas av manuellt annoterade bilder av bin. Applikationen bygger på neurala nätverk och djupinlärning, till skillnad från bildbibliotek som liknande teknologier ofta använder.

Användarnas bilder och resultat revideras och skickas tillbaka till nätverket för att ständigt förbättra dess prestanda. Tekniken erbjuder en unik lösning genom att samla in metadata som samhällets bistyrka, ras, GPS-lokalisering, tid, angrepp och fertil drottning. Genom att kombinera dessa och framtida funktioner som andra hälsoindikatorer, yngelsjukdomar och näringsstatus skapar vi verktyg för prognoser och ny förståelse för hur man odlar friska bin.
Förutom att hitta varroa, DWV (deformed-wing-virus) och drottningar, utvecklas applikationen för att analysera ytterligare 13 klasser, som till exempel amerikansk yngelröta.
År 2020 fokuserar vi på att analysera videosekvenser där vi redan kommit långt, vilket kan ses här. Videoanalyser har potential att öka förståelsen för
hur systemet värd/parasit fungerar och nya sätt att angripa problemet.

Exempel på framgång
BeeScanning är en snabb, icke-förstörande metod i motsats till de konventionella metoder där man dödar bin eller analyserar nedfall av döda varroa vid flera tillfällen. Tekniken har patentsökts och mottagit 15 internationellt erkända utmärkelser, bland andra Årets Innovation på European Bee Awards i Bryssel, 2018. BeeScanning används över hela världen både som ett praktiskt verktyg för biodlare, och även i forskning där det möjliggör både analys och dokumentation.

Björn Lagerman, Grundare av BeeScanning

*Använd BeeScanning gratis och bidra till biodlingens framtid. Dina bilder läggs till i kunskapsdatabasen.