VILKA ÄR BEESCANNING?

Friska bin i friska landskap

4780
Biodlare
5432000
Analyserade bin
178200
Upptäckta varroa

Vetenskap, kunskap och teknologi genom innovativa lösningar som kan hjälpa biodlare världen över och i förlängningen rädda ekosystem.

Vetenskap, kunskap och teknologi genom innovativa lösningar som kan hjälpa biodlare världen över och i förlängningen rädda ekosystem.

Det finns 100 miljoner bisamhällen i världen.
Varje år dör 20-40 % av dessa. Orsakerna beror ofta på en stressad miljö. Friska bin i frisk miljö dör inte. Olika ekosystem bygger på avancerade kedjor av fortplantning, utveckling och livskraft för växter och djur. I binas värld handlar det förstås framför allt om pollinering. BeScanning bygger på en gedigen expertiskunskap om bin och hur de påverkar klimatet världen över. Ett nav för kunskapen kring bin och deras överlevnad.

Innovation, engagemang och ett högre syfte

Vi har en unik och världsförbättrande produkt. Därför ska vi givetvis fortsätta med vår kamp genom vidare utveckling och skapa nya innovationer.

Vetenskap, kunskap och teknologi

genom innovativa lösningar som kan hjälpa biodlare världen över och i förlängningen rädda ekosystem

Vi behöver bina, bina behöver oss!

Vi lever och andas BeeScanning. Vi brinner för det vi gör och vill hela tiden framåt med en stark vilja att förbättra. Det gör oss nyfikna och öppnar för möjligheten att ständigt utvecklas. För oss är det viktigt att vara vetenskapligt förankrade i allt vi gör. Vi är experter på vårt område och ska stolt kunna kalla oss just det. Men vi är ändå jordnära och låter sunt förnuft råda. Vi är engagerade i vår verksamhet, forskning, varandra, våra kunder och andra som möter oss. Vi arbetar tillsammans mot våra mål som mynnar ut i vår vision att kunna förbättra världen och rädda dess ekosystem genom friska bin i friska landskap.

Björn Lagerman, Grundare och Projektledare för BeeScanning och The Swarm.