Projekt

Projektet är organiserat i team

Daglig motor i alla team: Björn Lagerman

System, Strategi, Business: Rikard Lagerman, Mattias Andershed, Adam Vikström

Innovationsteam: Ovan + Erik Österlund, Biodlingsföretagarna

Fältförsök och vetenskaplighet: Emmy Sundström, Jens Frank

Apputveckling och backoffice: Teksmobile/Veluxo AB, Rikard Lagerman, Jerker sandsten

Partners inom AI-utveckling: Neurolearn AB

Tagger Team: Kevin Otter +5