Projekt

Projektet är organiserat i team

Daglig motor i alla team: Björn Lagerman, Rikard Lagerman

Strategi och business: Mattias Andershed, Adam Vikström, Fredrik Stenman

Innovationsteam: Erik Österlund, Thomas Dahl, Biodlingsföretagarna

Fältförsök och vetenskaplighet: Emmy Sundström, Jens Frank

Apputveckling och backoffice: Teksmobile/Veluxo AB, Herman Kullberg, Linus Ramneborg

Partners inom AI-utveckling: Teorem AB, Neurolearn AB, Codemill AB, Yash AB

Tagger Team: Kevin Otter +5