Beescanning har emottagit många nationella och internationella utmärkelser och uppmärksamhet från media i hela världen. Vi tror detta beror både på både det stora hot som parasiten varroa destructor utgör och den ökade förståelsen för binas betydelse.

2018

Örebrogalan

Årets innovation

”Med hjälp av forskning och avancerad teknik bidrar årets vinnare till att lösa ett stort globalt problem. Utifrån egna branscherfarenheter och framgångsrika internationella samarbeten har bolaget lyckats skapa en innovation som är helt unik på marknaden”.

Årets digitala innovation

”Årets vinnare har på ett banbrytande sätt förenat avancerad digital teknologi och ekologisk hållbarhet. Applikationens digitala bildigenkänning och självlärande neurala nätverksteknologi visar på ett tydligt sätt hur ett smart digitalt verktyg kan hjälpa till att lösa ett globalt problem som hotar stora delar av vår natur”.

Venture Cup, Stockholm

Visual Sweden Award

“Addressing a problem in the global ecosystem and food supply chains with potential economic impact, by excellent utilization of image analysis and machine learning.”

Top Tech

“With an innovative use of modern technology, this team managed to find a solution to a problem we face all over the world. The teams great expertise in the specific field, as well as their widespread network and connections, makes it possible for this solution to reach the ones that need it the most.”

Impact Maker

– BeeScanning löser ett oerhört viktigt miljöproblem som vi människor ofta förbiser. Bina är navet i vårt ekosystem och utan dem hotas vår miljö av förödande konsekvenser inom bland annat jordbruk och djurhållning

Spinoff.com/beescanning, global

Top 100 av 5 000 globala innovationer
“Unik produkt och teknologi,
Stor kommersiell potential,
Viktigt för mänsklighetens välbefinnande”

Skapa, Örebro

Juryn tog i sin motivering fasta på att företagets produkt kan göra stor nytta för världens bin – och i förlängningen för hela ekosystemet. I motiveringen betonades även att företaget har stor potential på en internationell marknad.

Sustainology Speaker, New York

Svenska Handelskammaren i New York, i samarbete med Örebro Universitet och Cornell University, NY.

European Bee Award, Brussels

“For their outstanding contribution to protect the pollinators in farmed environment”

2019

Brewhouse Award, Göteborg, Open Innovation Award

“En innovativ lösning på ett miljöproblem som kan revolutionera jordbruk och djurhållning globalt.
Smalt skalbart och en räddning för framtidens möjlighet att odla mat.”

FoodTech 2019, Örebro

“Gratulerar till en väl genomförd pitch som vår jury (och publiken) bedömde som den bäst lämpade att representera mat och innovationsområdet FoodTech i kommande Di Start Up Tour.”