Beescanning har emottagit många nationella och internationella utmärkelser och uppmärksamhet från media i hela världen. Vi tror detta beror både på både det stora hot som parasiten varroa destructor utgör och den ökade förståelsen för binas betydelse.

0